تخلیه نشدن آب داخل ماشین لباسشویی

توضیحات کوتاه : دلایل عدم تخلیه آب در ماشین لباسشویی