جمع شدن آب داخل ماشین لباسشویی خاموش

توضیحات کوتاه : بررسی جمع شدن آب در کف دستگاه ماشین لباسشویی