خطا و ارور 8F در ظرفشویی باکنشت

توضیحات کوتاه : خطا و ارور 8F در ظرفشویی باکنشت