خطا و ارور A03 در ظرفشویی ایندزیت

توضیحات کوتاه : خطا و ارور A03 در ظرفشویی ایندزیت