علت آبگیری نکردن ماشین لباسشویی

توضیحات کوتاه : علتهایی که موجب می شود آب به داخل ماشین لباسشویی وارد نشود را برای شما در ذیل توضیح میدهیم