علت باز نشدن قرص ماشین ظرفشویی؟

توضیحات کوتاه : علت حل نشدن قرص داخل ماشین ظرفشویی