علت خشک نکردن ماشین ظرفشویی

توضیحات کوتاه : دلایل خیس بودن ظروف بعد از شستشو در ماشین ظرفشویی