علت لک شدن ظروف در ماشین ظرفشویی

توضیحات کوتاه : علت کدر شدن و ماندن لکه بر روی ظروف داخل ماشین ظرفشویی