امرسان

توضیحات کوتاه : تاریخچه شرکت امرسان : شرکت صنایع امرسان emersun در سال 1360 شمسی تاسیس شد و تا سال 1366 شمسی به تولید فریزرهای خانگی مشغول بود .اولین یخچال فریزر شرکت صنایع امرسان emersun  با تولید 16 فوت بوده که در همان سال 1366 شمسی به بهره برداری رسید. بعلت داشتن طراحی و سیستم تبرید (سیستم یا […]