شارپ

توضیحات کوتاه : تاریخچه شرکت شارپ: شرکت شارپ SHARP در سال 1912 میلادی تاسیس شد. در ابتدا شرکت شارپ SHARP یک کارگاه فلزکاری در شهر اوساکا بوده که اختراعاتی در همین کارگاه از جمله چفت قلاب و مداد مکانیکی رخ داده است . این مدادمکانیکی از سرب گرافیت جمع شدننی تشکیل شده و هیچ گاه کند نمی شود. […]