شرکت ارج

توضیحات کوتاه : تاریخچه شرکت ارج : شرکت ارج ARJ در سال 1316 شمسی در یک کارگاه کوچک در خیابان سی متری تهران مشغول به فعالیت شد . ارج برگرفته از نام موسس آن آقای خلیل ارجمند که نشانگر سه واژه ی آهنگری ، ریخته گری و جوشکاری است می باشد. اولین تولید آن صندلی های تاشو بوده […]