شرکت ایوولی

توضیحات کوتاه : تاریخچه شرکت ایوولی : ایوولی evvoli یک مارک الکترونیکی مصرفی است . ایوولی evvoli مارکی است که به مجموعه ای از مارک های قدرتمند مجهز به تجارت MASA اضافه شده است . در دنیای الکترونیک مصرفی برای نسل جدید خریداران که به دنبال برندی هستند که نشان دهنده فردیت و سبک زندگی پویای آنها باشد، […]