شرکت تکنوگاز و تکنوکیت

توضیحات کوتاه : تاریخچه شرکت تکنوگاز و تکنو کیت : شرکت تکنوگاز و تکنوکیت Tecnogas & Tecnokit بیش از 60 سال پیش متولد شده که به لطف نبوغ برادران کانتینی در یک کارگاه کوچک در ایتالیا رویایی انقلابی به پا کردند.ایجاد یک وسیله انقلابی برای پخت و پز ، یکپارچه سازی اجاق گاز و اجاق گاز مبلی مدرن […]