شرکت حایر

توضیحات کوتاه : تاریخچه شرکت حایر : ریشه هایر از مدت ها قبل تر از تاسیس واقعی شرکت شکل گرفته بود در دهه 1920 میلادی کارخانه ی تولید یخچال در چین ساخته شده ولی کارخانه بعلت بدهی و زیرساخت های فرسوده به سمت رکود رفته که با استخدام مدیری به نام ژانگ در سال 1984 میلادی مجدد فعالیت […]