شرکت ژنوا

توضیحات کوتاه : تاریخچه شرکت ژنوا : شرکت ژنوا Jenova برگرفته از شهر جنوا Genova شهری بندری در کرانه شمالی مدیترانه و شمال غربی ایتالیا می باشد و مدیرعامل این شرکت در نظر داشته نامی انتخاب شود که در آواهای خارجی دلنشین باشد که در این نام گذاری بسیار موفق بوده اند . شرکت ژنوا Jenova در واقع […]