فیلور

توضیحات کوتاه : تاریخچه شرکت فیلور: شرکت کارخانجات تولیدی بهمن یا همان فیلور Philver در سال 1343 شمسی در خیابان پیروزی تهران تاسیس شد.در شروع کار قطعات یخچال فریزر از شرکت های فیلکو آمریکا و هوور انگلیس وارد و مونتاژ می شده است . نام فیلور Philver ترکیبی از فیلکو و هوور است . از سال 1351 شمسی […]