هیمالیا

توضیحات کوتاه : تاریخچه شرکت هیمالیا : شرکت هیمالیا Himalia در دهه 50 شمسی در عرصه تولید لوازم خانگی (تولید یخچال فریزر) تاسیس شد.در دهه 60شمسی تولید یخچال های صنعتی و تولید فریزرهای صندوقی خانگی انجام شد. در دهه 70 شمسی اقدام در جهت تولید یخچال فریزرهای خانگی نمود.دردهه 90 شمسی کارخانه را توسعه داد و در حال […]