خشک نشدن لباس در ماشین لباسشویی

توضیحات کوتاه : دلیل کار نکردن خشک کن در ماشین لباسشویی